Bli Medlem

Kråkereds Byalag


Bli medlem


Medlem i byalaget blir man genom att sätta in medlemsavgiften, 100 kronor på plusgirokonto 477 57 21-6.

Glöm inte att ange namn, adress, telefon och e-post, så vi vet vem som betalt och kan ordna en medlemsförteckning.


Medlemsskapet gäller för hela familjen.Nu finns Kråkereds Byalag på Facebook!